събота, 25 август 2018 г.

Насилието..."Насилието е на най-лесното и най-трудното за разбиране нещо на този свят. Някои от нас са готови да го използват, за да се сдобият с власт, други само за самозащита, някои постоянно, други никога. Но има още един вид хора, различни от другите. Те като че се бият без никаква цел.
Но питайте някого, който се е влеждал в чифт такива очи, когато са почернели, и ще разберете, че тези хора спадат към друг биологичен вид. Не е ясно, дали им липсва нещо, което имаме, или обратното.Дали когато стиснат юмруци, нещо в тях изгасва, или се пробужда.
Почти всички сбивания се печелят и губят много преди да започнат. Мозъците замахват преди ръцете. И ще те бъде страх ако не от ударите, то от това да бъдеш победен; ако не от болката, то от унижението и срама. Ако не от това да те наранят, то от това да нараниш някого. Ето защо изпитваме прилив на адреналин, това е биологичната защита на тялото: наежени бодли, снишени рога, копита във въздуха, оголени зъби.
А първият удар? Той не решава нищо, не показва какъв си. Вторият обаче разкрива всичко."
― Фредрик Бакман, Ние срещу всички
***
"Violence is the easiest and the hardest thing in the world to understand. Some of us are prepared to use it to get power, others only in self-defense, some all the time, others not at all. But then there’s another type, unlike all the others, who seems to fight entirely without purpose.
Ask anyone who has looked into a pair of those eyes when they turn dark, and you’ll realize that we belong to different species. No one can really know if those people lack something that other people possess or if it’s the other way around. If something goes out inside them when they clench their fists or if something switches on.
Almost all fights are won or lost long before they start; the brain needs to be working, the heart needs to be pounding before your hands can do the same. And you will be scared— if not just of being hit, then of being vanquished; if not of being injured, then of injuring someone else. That’s why adrenaline appears, the body’s biological defense: claws out, horns lowered, hooves raised, canine teeth bared.
The first blow? That doesn’t decide anything, doesn’t say anything about you. The rest, on the other hand, reveal everything."
― Fredrik Backman, Us Against You

Няма коментари:

Публикуване на коментар