събота, 25 август 2018 г.

Провали.."Такъв е животът. Колкото по-дълго живееш, толкова повече се проваляш. Провалите са знакът за един добре изживян живот. И обратното, единственият начин да живееш без провали, е да не бъдеш от полза на никого."
― Брандън Сандерсън, Заклеващият
***
"This is life. The longer you live, the more you fail. Failure is the mark of a life well lived. In turn, the only way to live without failure is to be of no use to anyone."
― Brandon Sanderson, Oathbringer

Няма коментари:

Публикуване на коментар