събота, 25 август 2018 г.

Гордост..."Колкото по-голяма е грешката, колкото по-лоши са последствията, толкова повече гордост имаме за губене, ако отстъпим."
― Фредрик Бакман, Ние срещу всички
***
“The great the mistake and the worse the consequences, the more pride we stand to lose if we back down.”
― Fredrik Backman, Us Against You

Няма коментари:

Публикуване на коментар