събота, 25 август 2018 г.

Сложните истини...



"Той е на дванадесет и това лято ще се научи, че хората винаги предпочитат простите лъжи пред сложните истини, защото лъжите имат едно ненадминато предимство: истината трябва да обясни всичко случило се, докато лъжата трябва просто да звучи достоверно."
― Фредрик Бакман, Ние срещу всички
***
"He’s twelve years old, and this summer he learns that people will always choose a simple lie over a complicated truth, because the lie has one unbeatable advantage: the truth always has to stick to what actually happened, whereas the lie just has to be easy to believe."
― Fredrik Backman, Us Against You


Няма коментари:

Публикуване на коментар