събота, 25 август 2018 г.

Смъртта..."Когато смъртта покоси някого, за тези от нас, които са останали живи, пътят обратно към нормалния живот е непонятно дълъг. Мъката е диво животно, което ни завлича толкова навътре в мрака, че ни се струва, че никога няма да се приберем. Че никога няма да се смеем. Болката е такава, че така и не разбираме дали е отминала, или просто сме привикнали."
― Фредрик Бакман, Ние срещу всички
***
“The path back to normal life is indescribably long once death has swept the feet out from under those of us who are left. Grief is a wild animal that drags us so far out into the darkness that we can’t imagine ever getting home again. Ever laughing again. It hurts in such a way that you can never really figure out if it actually passes or if you just get used to it.”
― Fredrik Backman, Us Against You

Няма коментари:

Публикуване на коментар