вторник, 11 септември 2018 г.

Страхове...

- Някога стигал ли си до внезапното осъзнаване - започна Далинар тихо - че не си човекът, за когото всички те мислят?
- Да - прошепна Таравангян. - По-плашещи обаче са другите моменти: когато осъзная, че не съм човекът, за когото аз съм се мислил.
― Брандън Сандерсън, Заклеващият

***

“Have you ever come to the sudden realization,” Dalinar said softly, “that you’re not the man everyone thinks you are?”
“Yes,” Taravangian whispered. “More daunting, however, are similar moments: when I realize I’m not the man I think of myself as being.”
― Brandon Sanderson, Oathbringer


Няма коментари:

Публикуване на коментар