събота, 13 октомври 2018 г.

Счупено...

“Човешките организми представляват изключително подредени системи и веднъж като се разбъркаме дотолкова, че да не подлежим на поправка, вече не се пренареждаме.”

― Кат Кроули, Думи в тъмносиньо


Няма коментари:

Публикуване на коментар